ZUBNÍ LABORATOŘ


HISTORIE A SOUČASNOST ZUBNÍ LABORATOŘE PETRA KLIČKY

Stomatologie má v naší rodině již mnohaletou tradici a sahá až do roku 1904, kdy můj pradědeček Zikmund Klička vystudoval ve švýcarském Zürichu obor zubního dentisty a započal na pražských Královských Vinohradech provozovat soukromou zubní praxi. Tu po něm převzal můj děd Jan Klička a v jeho šlépějích – již jako zubní technik - kráčí i můj otec Jan, sestra Dagmara a já. Obor zubní technik jsem na SZŠ v Praze zakončil maturitou v roce 1987 a od té doby se své práci nepřetržitě věnuji. Prošel jsem několika zubními laboratořemi, mimo jiné i Výzkumným ústavem stomatologickým v Praze a v roce 1992 jsem ve stejném domě jako moji předkové otevřel soukromou zubní laboratoř.

Na úplném počátku jsem začínal jen se sestrou, později, jak se zvyšoval počet spolupracujících lékařů a objem prací narůstal, jsem začal laboratoř rozšiřovat a přibírat zaměstnance.


Náš tým

V současné době – po 22 letech úspěšného provozu laboratoře - tvoří náš kolektiv 7 zubních techniků. Samozřejmostí pro všechny je neustálé doplňování znalostí – jako je pomaturitní studium a různé specializační kurzy a certifikace na nové výrobní technologie. V roce 2004 jsem získal osvědčení o odbornosti „registrovaný zubní technik“.

Petr Klička

CO NAŠE LABORATOŘ NABÍZÍ

Provádíme komplexní sortiment snímacích a fixních protetických prací se specializací na kovokeramiku a celokeramické fixní náhrady.

Například:

  1. Metalokeramické práce na náhradní nebo zlaté slitiny
  2. Bezkovové keramické korunky a můstky
  3. Bezkovové keramické inlaye a onlaye
  4. Konstrukce s teleskopickými korunkami
  5. Dentální práce s nejrůznějšími zásuvnými spoji - především od firmy Microdent

Svoz a rozvoz výrobků zajišťujeme zdarma.
Preferujeme osobní kontakt, který umožňuje konzultace technika v ordinaci a individuální přístup k pacientům. Preciznost, rychlé dodací lhůty a 100% komunikace lékař - laboratoř považujeme za naši přednost.